De diëtist is sinds 2011 direct toegankelijk. Dit betekent dat een verwijsbrief wettelijk gezien niet nodig is. Als diëtisten ontvangen wij graag een verwijsbrief zodat we wat meer gegevens van u hebben, zoals bloeduitslagen en medicatie. Wij raden daarom aan uw huisarts of specialist om een verwijsbrief te vragen als u bij ons om medische redenen een afspraak wilt.

Het kan zijn dat u recht heeft op extra uren dieetadvisering vanuit uw aanvullende verzekeraar. U kunt dit in uw polisvoorwaarden vinden, of navragen bij de verzekeraar. Natuurlijk is het ook mogelijk de behandeling deels zelf te betalen. Dit kost 75 euro per uur. Een eerste consult duurt in principe 75 minuten hierbij hoort ook een individueel dieetadvies van 30 minuten. Vervolgconsulten kunnen 30-60 minuten duren.

Naast de directe contacttijd op het spreekuur is de diëtist ook tijd kwijt aan het het maken van een individueel dieetadvies. Een individueel dieetadvies omvat werkzaamheden van de diëtist waarbij u niet aanwezig bent, zoals: Analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies; een dagmenu maken of bijstellen; het beoordelen van een eetdagboek; voedingsberekening of berekening energiebehoefte maken; invoeren meet- en weeggegevens en hierover advies/terugkoppeling geven.

De tijd wordt gedeclareerd in eenheden van 15 minuten en valt onder uw behandeltijd.

Dieetadvisering vanuit de basisverzekering gaat van het eigen risico af. Dieetadvisering vanuit het aanvullend pakket niet. Ook als u diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol of COPD heeft, komt de dieetbehandeling niet ten laste van het eigen risico. Voor de dieetbehandeling van kinderen betaalt u geen eigen risico.

Voor alle diabetespatiënten in Nederland zijn per regio afspraken gemaakt tussen de relevante zorgverleners. Deze afspraken beschrijven welke zorg u ontvangt, door wie, en hoe vaak. Dit wordt Gecoördineerde Multidisciplinaire Zorg (GMZ) of ketenzorg genoemd.Het kan zijn dat deze regionale afspraken afwijken van de landelijke afspraken. Uw diëtist is op de hoogte van deze afspraken, en zal de tijd die hiervoor staat zo goed mogelijk met u benutten. Het voordeel is dat de dieetbehandeling bij diabetes niet ten koste van het eigen risico gaat.

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u een afspraak bij de diëtist niet of niet tijdig afzegt, zijn wij genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw verzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.