Vraag en antwoord

De diëtist is sinds 2011 direct toegankelijk. Dit betekent dat een verwijsbrief wettelijk gezien niet nodig is. De meeste verzekeraars noemen een verwijsbrief echter wel als voorwaarde om tot vergoeding over te gaan. Als diëtisten ontvangen wij ook graag een verwijsbrief zodat we wat meer gegevens van u hebben, zoals bloeduitslagen en medicatie. Wij raden daarom aan uw huisarts of specialist om een verwijsbrief te vragen als u bij ons om medische redenen een afspraak wilt.

Het kan zijn dat u recht heeft op extra uren dieetadvisering vanuit uw aanvullende verzekeraar. U kunt dit in uw polisvoorwaarden vinden, of navragen bij de verzekeraar. Natuurlijk is het ook mogelijk de behandeling deels zelf te betalen. Dit kost 66 euro per uur. Een eerste consult duurt in principe 90 minuten en kost dus 97,50 euro. Vervolgconsulten kunnen 15 tot 45 minuten duren.

De totale behandeltijd bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is het gesprek tussen u en de diëtist. Indirecte tijd is tijd die de diëtist besteed aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens.

Dieetadvisering vanuit de basisverzekering gaat van het eigen risico af. Dieetadvisering vanuit het aanvullend pakket niet. Ook als u diabetes heeft, komt de dieetbehandeling meestal niet ten laste van het eigen risico. Voor de dieetbehandeling van kinderen betaalt u geen eigen risico.

Voor alle diabetespatiënten in Nederland zijn per regio afspraken gemaakt tussen de relevante zorgverleners. Deze afspraken beschrijven welke zorg u ontvangt, door wie, en hoe vaak. Dit wordt Gecoördineerde Multidisciplinaire Zorg (GMZ) of ketenzorg genoemd.Het kan zijn dat deze regionale afspraken afwijken van de landelijke afspraken. Uw diëtist is op de hoogte van deze afspraken, en zal de tijd die hiervoor staat zo goed mogelijk met u benutten. Het voordeel is dat de dieetbehandeling bij diabetes niet ten koste van het eigen risico gaat.

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u een afspraak bij de diëtist niet of niet tijdig afzegt, zijn wij genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw verzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.