Vergoeding dieetadvisering 2022
In 2021 wordt dieetadvisering voor maximaal drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit wordt verrekend met het eigen risico van 385 euro (dit geldt niet voor kinderen). In sommige aanvullende pakketten zijn extra uren dieetadvisering opgenomen. Vraag dit na bij uw verzekeraar. Of kijk hieronder in het vergoedingenoverzicht.

Als u diabetes heeft gaat de vergoeding buiten de normale verzekering om omdat hier aparte afspraken over zijn gemaakt. U heeft dus sowieso recht op vergoeding, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico.  Dit geldt in veel gevallen ook bij COPD en CVRM. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw diëtist.

Bij de meeste verzekeringen kunt u zonder verwijzing van een arts naar de diëtist toe. Uw zorgverzekeraar vergoed dan 3 uur dieetadvisering per kalender jaar.  Friesland verzekering staan dit niet toe, u heeft als u daar bent verzekerd, altijd een verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten. Voor meer informatie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen.

Informatie over vergoedingen in 2022

Op https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx kunt u de verschillende zorgverzekeraars vergelijken en uw voorkeuren aangeven waar u graag aanvullend voor verzekerd wilt zijn.

Vie heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Alleen voor de Haagse locaties is er geen contract afgesloten met de zorgverzekeraars Caresq en Aevitae (Eucare). Uw diëtist kan u hier verder over informeren.

Als u in 2022 verzekerd hebt bij een zorgverzekeraar waar wij wel een contract mee hebben, dan veranderd er niets. De nota van uw consult gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Voor volwassenen wordt dit eerst verrekend met uw eigen risico aan zorgkosten.

Ons particuliere uurtarief blijft in 2022 80 euro.