Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat een allergie voor pinda en ei voorkomen kan worden. Dit werkt het beste als pinda en ei vóór 6 maanden oud geïntroduceerd wordt bij kinderen met matig tot ernstig eczeem en vóór 8 maanden oud bij geen of mild eczeem.
Kinderen met eczeem kunnen makkelijker een voedselallergie krijgen voor sterk allergene voedingsmiddelen, zoals pinda en kippenei. Sporen van deze voedingsmiddelen kunnen op de huid van uw kind terecht komen. Als dat voedingsmiddel nog niet gegeten is, dan weet het lichaam nog niet dat het voeding is. De sporen van voeding op de huid kunnen een afweerreactie veroorzaken, waardoor er antistoffen gemaakt worden door het lichaam. Dit kan soms acute klachten geven, zoals: galbulten, zwelling van het gezicht, benauwdheid, acuut en hevig braken en soms ook bewustzijnsdaling.
Om een allergie te voorkomen moeten kinderen met eczeem juist zo vroeg mogelijk pinda en kippenei gaan eten. Als je eenmaal pinda en
kippenei eet en blijft eten, is de kans heel klein dat er nog een allergie ontstaat voor deze producten.
Mocht uw kind bekend zijn met ernstige reacties op voeding of ernstig eczeem, overleg dan met een van onze kinderdiëtisten of de introductie thuis kan gebeuren. Heeft u meer vragen over (preventie van) voedselallergie? Neem dan gerust contact met ons op!