In de Artsenwijzer Diëtetiek is de zorg is onderverdeeld in vier zorgprofielen: wat kan de patiënt zelf doen, hoe kunnen zorgprofessionals ondersteunen bij haalbare leefstijlveranderingen en bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist? Bij dat laatste (zorgprofiel 3 en 4) wordt duidelijk aangegeven welke gegevens de diëtist nodig heeft, wat de doelstelling is van het dieet, wat de dieetkenmerken zijn en hoe lang de behandeling zal duren. Ook staat er een korte toelichting over de werkwijze van de diëtist.

www.artsenwijzerdietetiek.nl: Dé informatiebron over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.