De behandeling van overgewicht bij kinderen bestaat uit een nauwkeurige afstemming tussen groei, voeding en beweging. Tijdens een eerste gesprek worden alledrie de onderwerpen uitgebreid besproken. Daarnaast stellen we gezamelijk een realistisch plan op om het overgewicht in de komende jaren langzaam te verminderen.

Geen afslankdieet voor uw kind! , maar een lange termijn plan waarbij het gezond opgroeien centraal blijft staan.
De eerste maanden zult u intensief begeleid worden en na verloop van tijd zien we elkaar 2-3 keer per jaar.

Spruitjes enzo,  Food for Kids  of het Voedingsdagboek voor kinderen van de DCN: kenmerken zich door een kortdurende, intensieve behandeling van kinderen met overgewicht.
De programma’s zijn gericht op coaching naar een gezond eetpatroon, voldoende beweging en de rol van de ouders en opvoeding. Behandeling bestaat uit spreekuur bezoeken.

Snackwijs: Workshop voor de naschoolse opvang van diëtist Esther van Ruijven.
Geïnteresseerde naschoolse opvangorganisaties kunnen contact opnemen via info@viedietist.nl