Sara van Grootel heeft de dietistenpraktijk van Marlou Bosma overgenomen. Na jarenlang haar eigen praktijk te hebben gehad, zal Marlou haar werk als dietist voortzetten onder VIE, zij blijft werkzaam op maandag en dinsdag. Daarnaast werken Sara, Franca en Denise op de locaties die overgenomen zijn, en zullen daar blijven werken. Het maken of wijzigen van afspraken van Marlou Bosma kan voortaan via 06-13928606.